Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Kvalitetssystemet skal bidra til god lønnsomhet og konkurranseevne, samtidig som det skal være med å forbedre vår bedriftskultur og vårt arbeidsmiljø. Rett bruk av prosedyrer, instrukser og andre retningslinjer skal sikre at arbeidsoppgavene blir gjort rett første gang. Jevnlige revisjoner av hele kvalitetssystemet skal sikre kontinuerlig vedlikehold og utvikling av systemet.
Engelsen Bygg as ser menneskene som den viktigste ressursen i arbeidslivet, og en god helse som det største aktivum menneskene har. Gjennom det totale kvalitetssystemet vil bedriften forebygge ulykker og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen.

Vårt mål er at Engelsen Bygg as skal ha et arbeidsmiljø som gir våre tilsette trygghet mot psykiske og fysiske skader. Sikkerhet skal være en naturlig del av enhver arbeidsoperasjon fra planleggingsstadiet til ferdig produkt. Sikkerheten i bedriften skal bli tatt vare på  gjennom målbart systematisk arbeid der det blir lagt vekt på følgende:

Kartlegging av risikoforhold

  • Kunnskap og informasjon om sikkerhetsfaktorer.
  • Bruk av rett utstyr på rett måte under sikre områder.
  • Motivasjon, samarbeid og medvirkning fra alle tilsette.
  • Registrering, oppfølging og korrigering av omstendigheter som virker negativt inn.

Dersom det forebyggende sikkerhetsarbeidet i en situasjon likevel skulle svikte og en ulykke skje, skal bedriften ha et forsvarlig opplegg som raskt og effektivt skal avgrense eventuelle skader på menneske, materialer og miljø.