Historien vår

Engelsen Bygg as ble i sin tid stiftet av W. Engelsen Ettf. AS og har siden starten i 1912 vært en ledende entreprenørbedrift i Sunnhordland. Vi har over 100 års erfaring som samfunnsbygger.

Engelsen Bygg AS

Engelsen Bygg AS er en moderne bedrift med ca 30 ansatte, eid av Ad Notam as, og hører til under Engelsen-gruppen. Daglig leder er Roald Urnes. Bedriften sin ledelse er lokalisert på hovedkontoret i Sveio.

Engelsen Bygg AS rekrutterer kontinuerlig nye medarbeidere, særlig gjennom lærlingordningen. Engelsen Bygg AS er medlem i Byggopp Hordaland og har til en hver tid inne ca. 2-4 lærlinger i tømrerfaget. I 2017 ble en av våre lærlinger kåret til Årets lærling i Hordaland (nå Vestland) som er en pris som henger høyt innen entreprenørbedriftene i Vestland fylke.

Våre fagfelt

Engelsen Bygg AS har hovedvekt på totalentrepriser for offentlige og private byggherrer. Vi har også gjennom mange år skaffet oss svært god kompetanse innen rehabilitering, da også innen vernet bygningsmasse.