Historien vår

Engelsen Bygg as ble i sin tid stiftet av W. Engelsen Ettf. AS og har siden starten i 1912 vært en ledende entreprenørbedrift i Sunnhordland. Vi har over 100 års erfaring som samfunnsbygger.

Engelsen Bygg

Bedriften er en moderne bedrift med ca 30 ansatte, eid av Ad Notam as, og hører til under Engelsen-gruppen. Daglig leder er Roald Urnes. Bedriften sin ledelse er lokalisert på hovedkontoret i Sveio.

Vi rekrutterer kontinuerlig nye medarbeidere, mellom annet gjennom lærlingordningen. Engelsen Bygg er medlem i Byggopp Hordaland og har til en hver tid inne ca. 4 lærlinger i tømrerfaget. I 2017 ble en av våre lærlinger kåret til Årets lærling i Hordaland. En pris som henger høyt innen entreprenørbedriftene i Hordaland fylke.

Våre fagfelt

Selskapet har hovedvekt på Hoved- og totalentrepriser som offentlige bygg, boligblokker, osv.