Historien vår

Engelsen Bygg as ble i sin tid stiftet av W. Engelsen Ettf. AS og har siden starten i 1912 vært en ledende entreprenørbedrift i Sunnhordland. Vi har over 100 års erfaring som samfunnsbygger.

Engelsen Bygg AS

Engelsen Bygg AS er en moderne bedrift med ca 32 ansatte, eid av Engelsen Finans AS, og hører til under Engelsen-gruppen. Daglig leder er Tor Gunnar Isdahl. Bedriften sin ledelse er lokalisert på hovedkontoret i Haugesund (Skjoldavegen 136).

Engelsen Bygg AS rekrutterer kontinuerlig nye medarbeidere, særlig gjennom lærlingordningen. Engelsen Bygg AS er medlem i Byggopp Rogaland og Byggopp Vestland og har til en hver tid inne ca. 2-4 lærlinger i tømrerfaget. I 2017 og 2020 har lærlinger ansatt i Engelsen Bygg AS blitt kåret til Årets lærling i Vestland. Dette er en pris som henger høyt innen entreprenørbedriftene i Vestland fylke.

Våre fagfelt

Engelsen Bygg AS har hovedvekt på totalentrepriser for offentlige og private byggherrer. Vi har også gjennom mange år skaffet oss svært god kompetanse innen rehabilitering, også innen vernet bygningsmasse.