Nyheter

Risbudalen bofellsskap

Husnes brannstasjon

Omsorgsboliger Bandadalen

Villa Engelsen

Kvednatunet, byggetrinn 1

Bygningsmessig Hovedentreprise for Byggetrinn 1, som omfatter 22 leiligheter og bodområde/treningsrom i underetasje. Byggetrinn 1 består av 8.etasjer med parkeringskjeller samt bodområde og treningsrom som tilsvarer ca. 2600 m2 innredet areal.

Husahaugen Bufellesskap

Nytt skolebygg Sveio

Haugaland Kraft, Ny basestasjon, Heiane Stord

Austevollbadet

Svømmehallen er utført som totalentreprise, der Engelsen Bygg har stått som totalentreprenør, med alle underliggende fag.  Bygget består av 3 etg. Underetasje med teknisk rom for svømmebasseng. Hovedetasje med basseng og garderobeanlegg, 2 etg tribuneanlegg mv. Det er lagt parkeringsdekke på toppen av bygget. Privat ledning til sjø for utslepp av gråvatn, tøming av basseng. […]

Ny SFO- Folderøy

Prosjektet bestod av riving av gammelt bygg og oppføring av nytt SFO bygg  m/uteanlegg. Selve bygget er ca 126 m2. Totalentreprise.