Nyheter

Bømlo sykehjem

Prosjektet består av totalt av to blokker, henholdsvis 25 og 34 sykehjemsplasser. For å få tilpasset romprogram og også oppfylt arealkrav fra Husbanken er totalareal 4051 m2 BTA, som er 451 m2 større enn det forespurte bruttoareal på ca 3600 m2 BTA. Prosjektet er totalt på 3791 m2 BRA inkl. sjakter og heis-trapper.