Nyheter

Espira Bråsteintunet Barnehage

HSH rehabilitering

Dette er et stort renoveringsprosjekt for Statsbygg. Hele bygget er rettet opp utvendig i egen entreprise. All renovering innvendig styrt av Engelsen Bygg. Ansvar for alle fag; tekniske fag, maler, flis. Alt tømmerarbeid utført med egne folk.