Hoved – og totalentrepriser.

Engelsen Bygg as sine ansatte har lang erfaring med hoved- og totalentrepriser.

Verktøy

Vi har gjennom mange års erfaring utviklet både LEAN-metoder og egne metoder for å kunne kjøre trygge og gode prosesser både for oss selv og ikke minst byggherren. Vi bruker egen PA-håndbok (Prosjektadministrasjon) som er et viktig styringsdokument i prosjekter. LEAN-metodikken blir brukt i planleggingsarbeidet for prosjektering og utførelse.

HMS-arbeidet står alltid øverst på agendaen uansett hvilke prosjekter vi deltar i.

Samarbeid

Vårt motto er «Samhandling gir resultater». Det å samhandle med byggherre, arkitekter, underleverandører, konsulenter og egne tilsette er særlig viktig for å oppnå både kvalitet og gode resultat i prosjektene våre.