Renovering av bygg og ombygging

Kompetanse:

Engelsen Bygg as har tiltaksklasse 2 i  arbeid på bevaringsverdige byggverk.

Fagområdet omfatter arbeider (restaurering/bevaring) på byggverk med ulik grad av juridisk vernestatus. Med juridisk vernestatus menes enkeltbygninger eller bygningsmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet gjennom plb. kapittel 12, kirkerundskrivet eller andre bestemmelser. Godkjenningsområdet omfatter også tiltak på byggverk som åpnebart fyller kriteriene for tilsvarende formelt vern. Arbeidet på bevaringsverdige byggverk omfatter arbeid med alle typer materialer og innenfor en rekke hånverksfag, slik som murer, tømrer, snekker, blikkenslager, taktekker og maler.

Restaurering av slike tiltak kan omfatte både konstruktive og ikke konstruktive (dekorative) deler. Plassering i tiltaksklasse for arbeider på bevaringsverdige byggverk vil være avhengig av arbeidets kompleksitet og vanskelighetsgrad og byggverkets verneverdi og autentisitet.

 

Erfaring:

Vi har i mange år hatt arbeider i samarbeid med Statsbygg, Helse Fonna, Sunnhordland museum mv. Arbeidene er ofte i tett samarbeid med Riksantivaren, Byantikvaren og bygningsvernskonsulenter.

Vi har også erfaring fra store ombyggingsprosjekter, blant annet ombygging og renovering av kontorbygninger til leiligheter ol.