Våre tjenester:

Engelsen Bygg as er bygd opp av solid håndverk og fagkunnskap i tillegg til god kompetanse i prosjektledelse tilpasset de fleste typer  byggeprosjekt. Selskapet har hovedvekt på totalentrepriser for offentlige og private byggherrer. Vi har også gjennom mange år skaffet oss svært god kompetanse innen rehabilitering, da også innen vernet bygningsmasse. Vi har 17 tømrere med fagbrev, 4 anleggsledere og 5 prosjektledere. Vi tilsetter hvert år 2 tømrerlæringer, slik at vi har 4 lærlinger i arbeid hele tiden.

Hovedmarkedet vårt ligger i Sunnhordland og på Haugalandet, men vi påtar oss også oppdrag utenfor dette området.

Vi startet i1912og er tuftet på solid fagkunnskap
Vi har35entusiastiske ansatte
Vår omsetning var231millioner i 2018