Våre tjenester:

Engelsen Bygg AS er bygd opp av solid håndverk og fagkunnskap i tillegg til god kompetanse i prosjektledelse tilpasset de fleste typer byggeprosjekt. Selskapet har hovedvekt på totalentrepriser for offentlige og private byggherrer. Vi har også gjennom mange år skaffet oss svært god kompetanse innen rehabilitering, også innen vernet bygningsmasse. Vi har 20 tømrere med fagbrev, 4 anleggsledere og 3 prosjektledere. Vi har som mål å ansette tømrerlærlinger hvert år, slik at vi alltid har flere lærlinger i arbeid.

Hovedmarkedet vårt ligger på Haugalandet og i Sunnhordland, men vi påtar oss også oppdrag utenfor dette området.

Vi startet i1912og er tuftet på solid fagkunnskap
Vi har29entusiastiske ansatte
Vår omsetning var231millioner i 2018