Våre ansatte

Tor Gunnar Isdahl

Daglig leder

T: 948 24 325
tor.gunnar.isdahl@engelsenbygg.no

Roald Urnes

Leder prosjektutvikling

T: +47 970 59 029
ru@engelsenbygg.no

Håvard Bergstø

Kalkyle- og systemansvarlig

T: +47 970 59 547
hb@engelsenbygg.no

Leif Helge Østebø

Prosjektutvikler

T: +47 970 59 565
lho@engelsenbygg.no

Jan-Reidar Vinjerui Berge

Prosjektleder

T: 98239262
jan.reidar.berge@engelsenbygg.no

Atle Mjånes

Senior anleggsleder

T: +47 970 59 025
atle.mjaanes@engelsenbygg.no

Svein Egil Sandvik

Prosjektleder

T: 970 59 548
svein.egil.sandvik@engelsenbygg.no

Jarle Østhus

Senior anleggsleder

T: +47 970 59 022
jarle.osthus@engelsenbygg.no

Fredrik Vikse

Avslutningskoordinator

T: 970 59 026
reklamasjon@engelsenbygg.no