Våre ansatte:

Tor Gunnar Isdahl

Daglig leder

T: 948 24 325
tor.gunnar.isdahl@engelsenbygg.no

Kristina Velde Sande

HR-leder

T: +47 970 59 028
kvs@engelsenbygg.no

Roald Urnes

Prosjektutvikler

T: +47 970 59 029
ru@engelsenbygg.no

Per Steinar Leirvik

Prosjektleder

T: +47 970 59 027
psl@engelsenbygg.no

Håvard Bergstø

Prosjekteringsleder

T: +47 970 59 547
hb@engelsenbygg.no

Leif Helge Østebø

Byggherreombud/prosjektsalg

T: +47 970 59 565
lho@engelsenbygg.no

Svein Egil Sandvik

Prosjektleder

T: 970 59 548
svein.egil.sandvik@engelsenbygg.no

Jan-Reidar Vinjerui Berge

Prosjektleder

T: 98239262
jan.reidar.berge@engelsenbygg.no

Oskar Ruud Rag

Prosjektleder mindre prosjekt

T: 970 59 021
oskar.ruud.rag@engelsenbygg.no

Willhelm Engelsen

T: +47 970 59 020
we@engelsenbygg.no

Atle Mjånes

Anleggsleder

T: +47 970 59 025
atle.mjaanes@engelsenbygg.no

Runar Eskeland

Anleggsleder

T: +47 970 59 549
runar.eskeland@engelsenbygg.no

Øyvind Tyse

Anleggsleder

T: +47 970 59 050
oyvind.tyse@engelsenbygg.no

Jarle Østhus

Anleggsleder

T: +47 970 59 022
jarle.osthus@engelsenbygg.no

Fredrik Vikse

Serviceleder

T: 970 59 026
reklamasjon@engelsenbygg.no