Åpenhetsloven og vår aktsomhetsvurdering

For å realisere Åpenhetsloven og å bidra til et mer ansvarlig næringsliv har Engelsen Bygg kartlagt, forebygget og redusert risiko for negativ påvirkning. Her er vår aktsomhetsvurdering:

Aktsomhetsvurdering EB juni 2023