HMS, miljø – og kvalitetspolicy

2024

  • Vi skal gi kundene våre miljøkompetanse og vil med dette både utfordre og gi råd til å redusere miljøpåvirkningen
  • Vi skal ha fokus på en grønnere bilpark i firmaet
  • Vi skal sortere og gjenbruke avfall
  • Vi skal øke vår kompetanse knyttet til HMS, miljø- og kvalitetsledelse gjennom videreutdanning og ved rekruttering av medarbeidere med høyere utdanning
  • Vi skal etablere kontrollplaner knyttet til HMS, miljø- og kvalitetsledelse i alle prosjekter
  • Vi skal levere produkt og tjenester som er i samsvar med kontrakt og myndighetskrav
  • Vårt miljø- og kvalitetssystem er jevnlig gjenstand for forbedringsprosesser.
  • Månedlig gjennomføres et HMS, kvalitets- og miljø møte. Her analyseres trender fra diverse rapporter og målinger i fra våre systemer. Disse funnene vurderes det egnede tiltak for. Tiltakene videreføres enten som forbedringer til våre prosedyrer, tiltak i vår handlingsplan eller som tiltak i prosjektene.
  • Vår policy knyttet til HMS, kvalitet og miljø kunngjøres for alle interressenter på vår hjemmeside